Шест пъти повече са опитите за проникване през граница и реално влезлите мигранти в сравнение със същия период на миналата година. Това отчете пред изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ Фабрис Лежери главният комисар Петър Тодоров, главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Тодоров информира, че със съдействието на "Фронтекс" България ще придобие нов кораб, който да подсигури патрулирането по море, съобщава БНР.

Главният комисар Деян Моллов, директор на Главна дирекция "Гранична полиция" заяви, че има две рискови зони с нарушение в оградното съоръжение. Там обаче са позиционирани повече патрули и термовизионни камери.

По думите на Фабрис Лежери, след като пандемията отшуми се очаква увеличаване на легалния трафик. Затова е и толкова важен пилотният проект на Капитан Андреево. Той е за регистрация на граждани на трети страни с взимане на дактилоскопски отпечатъци.

"Ситуацията в Афганистан изискваше да сме подготвени. Сега от значение е увеличението на случаите от Пакискан. Вземат се необходимите пропорционални мерки", каза изпълнителният директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

С българските власти по-рано днес, той обсъди къде е необходимо да се добави подкрепа. Провежда се операция по многоцелеви дейности, свързани с морската граница. Лежери ще прелети над крайбрежието до Дуранкулак. Операцията, която се осъществява по море включва и Румъния.

Подкрепата, която "Фронтекс" дава на България е комплексна. Тя поставя на фокус и предотвратяването на трафика на отпадъци и на замърсяващи материали.

Снимки: Пламен Гутинов 

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.