Иван Буркeрт е атрактивен пътешественик от Чехия. Той обикаля Европа с ретро колело. Поредното му пътешествие ще мине и през Варна, съобщава фоторепортерът Пламен Гутинов, срещнал интересния чех на път към морската столица в 27-ия ден от неговата обиколка в Стария континент. "По пътя срещаме различни машини - с ляво и дясно управление, някои много стари, повечето пътища са с дупки", споделя в официалния си профил в социалните мрежи пътешественикът при преминаването си през България. Той не пропуска да похвали родното вино, но не е очарован от дините и пъпешите ни.

Настоящият тур на Буркeрт през Европа включва Чехия, Австрия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания, Македония, България, Румъния и Украйна. Пътешествието му ще завърши в Одеса. 

Всяка своя обиколка из Стария континент Иван Буркeрт ознаменува със специална книга. 

Снимки ПЛАМЕН ГУТИНОВ

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.