Забравен багаж на спирката до „Елдоминвест“ в район „Младост" срещу мол „Двете кули" вдигна на крак полицията във Варна. Заради съмнителния багаж районът около спирката е отцепен, но движението няма да бъде спирано, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Специализиран екип дойде на място, за да провери дали в него има опасни предмети.

Снимки: Пламен Гутинов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.