Лек автомобил БМВ самокатастрофира на кръстовището на улица „Академик Андрей Сахаров" и бул. "Вл. Варненчик", в непосредствена близост до Автогарата във Варна.

Инцидентът е станал около 17.30 часа, на метри от бензиностанцията в района.

На място са изпратени екипи на полицията и Бърза помощ.

Снимки: Пламен Гутинов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.