Десетият международен турнир по баскетбол на колички за Купата на Варна стартира днес в зала „Христо Борисов“ в морската столица, съобщиха от Дирекция „Спорт“ при община Варна.

В надпреварата се включиха отбори от България, Румъния и Турция. Организатори на събитието са СКХУ ''Черно море - Никея'' с подкрепата на община Варна, Българската Параолимпийска асоциация, Министерството на младежта и спорта.

 

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.