Над 250 артисти от Грузия, Мексико, Сърбия, Румъния и България участват в 31-ото издание на Международния фолклорен фестивал "Варненско лято", който ще започна тази вечер с традиционното колоритно шествие на участниците от площад "Независимост" до входа на Морската градина.
Красотата на танцовото изкуство ще бъде представена пред варненци и гостите на града в три поредни вечери на сцената на Летния театър. Българското участие ще бъде защитено от фолклорен ансамбъл "Варна" при НЧ "Христо Ботев", ансамбъла при НУИ "Добри Христов", от ансамбъла за народни песни и танци Одесос" при ОД на МВР Варна ,ТА "Българин" и танцов ансамбъл "Средец"-София.
Съпътстващи концерти ще има на сцена "Раковина" в Морската градина.
Всички прояви са с вход свободен.

Снимки Пламен Гутинов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.