Служебният премиер Стефан Янев призова във Варна за по-голяма гъвкавост при евентуално въвеждане на нови ограничителни мерки, свързани с коронавируса. Те трябва максимално да не пречат на бизнеса и на нормалния живот.
Според него обаче е задължително да се търси баланс, за да не бъде пренебрегнато и здравето на хората.

„Моят призив е да проявяват достатъчна гъвкавост, така че каквито и да са мерките, максимално да не пречат на бизнеса, максимално да не пречат на нормалния живот, който всеки гражданин е заинтересован да има, но в същото време грижата за здравето да бъде необходимият баланс“.

Днес министър-председателят дойде в морската столица за празника на Българския военноморски флот и бе гост на тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск 2021 „Георги Стойков Раковски“ на Висшето военноморското училище „Н. Й. Вапцаров“.

На Морска гара във Варна той връчи първите офицерски пагони на първенеца на випуска мичман курсант Васил Марков , който завърши специалността „Корабни машини и механизми за Военно-морските сили“.

Тази година 17 випусници, сред които и 3 дами, получиха своите лейтенантски пагони.Те успешно завършиха „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в специализациите „Корабоводене за ВМС“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ и „Корабни машини и механизми за ВМС“.

Снимки: Пламен Гутинов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.