Около 200 души излязоха пред сградата на община Варна, за да подкрепят правителството преди парламентът да гласува вота на недоверие.

Ще припомним, че проявата бе организирана от симпатизанти на различни политически партии: Продължаваме Промяната, Демократична България, Да! България, ДСБ, Политическо движение Социалдемократи, БСП и др.

Снимки: Пламен Гутинов 

 

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.