Петокурсникът курсант мичман Павел Костадинов пое управлението на Военноморското училище за един ден.
Пълният отличник на Военноморското училище във Варна курсант мичман Павел Костадинов пое сабята, символ на властта във военната Алма матер във Варна, и ще бъде новият началник на военното училище в рамките на днешния ден.

„Това е част от ритуала на нашето военно училище", съобщи началникът на Военноморското училище флотилен адмирал д.в.н. Боян Медникаров във връзка с днешния Ден на курсантнското управление и предаване на курсантската курсовка. Той посочи, че тук тази традиция е създадена още през далечната 1967 г., но след това е прекъсната. Възстановяването й бе преди 4 години.

В приветствието си към присъстващите адм. Медникаров подчерта, че чрез този ритуал се създават лидерските умения сред курсантите и те израстват не само като добри професионалисти.

Предаването на властта във Военноморското училище в ръцете на курсантите и техният екип, макар и за един ден, дава възможност на екипът да се запознае с отговорностите, които се поемат от ръководните длъжности в училището.

Сред гостите на ритуала бяха адм. Емил Ефтимов - Началник на отбраната на Република България, Александър Николов, зам.-областен управител на Варненска област, флотилен адмирал Георги Пенев, зам.-командир на ВМС и др.

Сред присъстващите бяха и курсанти от Северна Македония и Румъния, които се обучават в училището.

„За мен е истинска чест и привилегия да поема властта в училището", съобщи мичман Павел Костадинов. Той и екипът му ще се запознае на място с отговорностите на ръководителите на отделните секции на училището и на практика ще затвърди лидерските си умения. А как се става отличник ли? С много труд и постоянство в обучителния процес, бе категоричен мичман Костадинов. Той подчерта, че има желание, след дипломирането си да отиде на служба във Военноморската база Варна, за да служи в Първи дивизион - патрулни кораби.  

 Снимки: Пламен Гутинов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.