От 9 до 12 юни т.г. на стадионите в гр. Долни чифлик, с. Старо Оряхово и в КК „Камчия“ се провежда международният футболен турнир „Ника къп“ – 2021. Негов организатор е Детска футболна академия „Ника“ от гр. Суми – Украйна, в сътрудничество със СОК „Камчия” и община Долни чифлик. Двубоите се ръководят от висококвалифицирани футболни съдии от Украйна и България.
Целта на турнира е да популяризира здравословния начин на живот, да развие детско-юношеския футбол, като подобри на уменията на младите играчи, и да укрепи приятелските отношения между децата и отборите от различните футболни школи.
Участниците в турнира са разпределени в няколко възрастови групи:
- U8/U9 (родени през 2011/2012), Формат (6 + 1) - 55x35 м, 2 полувремена по 20 минути, участват 10 отбора, разпределени в 2 групи;
- U10/U11 (родени през 2009/2010 г.) Формат (8 + 1) поле - 60х40 м, 2 полувремена по 25 минути, участват 16 отбора, разпределени в 4 групи;
- U12 (родени през 2008) Формат (10 + 1) - 105x68 м, 2 полувремена по 30 минути, участват 5 отбора.
- U13/U14 (родени през 2007/2006) Формат (10 + 1) - 105x68 м, 2 полувремена по 35 минути, участват 6 отбора.
Терените и на трите стадиона са с изкуствено покритие. Състезанията се провеждат в съответствие с правилата на FIFA.
За отборите, класирали се на първите три места, са предвидени купа, медали и грамота. Всеки отбор, който е взел участие в турнира, ще получи отличителен подарък за спомен като награда. Осигурени са и индивидуални награди за най-добрите участници на определени позиции като: най-добрия вратар, защитник, полузащитник, нападател, най-добър играч на турнира (MVP), най-добър голмайстор на турнира, най-красив гол на турнира, най-добър треньор.
От името на кмета на община Долни чифлик ще бъде връчена наградата за най-перспективен състезател и плакети на призово класиралите се отбори за всяка от възрастовите групи.
На срещите се допускат зрители, като бъдат спазвани действащите към момента противоепидемични правила в страната.
ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.