Българската супергрупа на д-р Милен Врабевски Intelligent Music Project и специалните гости на The Creation Tour – Рони Ромеро (Rainbow), Боби Рондинели (Rainbow, Black Sabbath), Карл Сентанс (Nazareth) заплениха Варна тази вечер. Близо 2 часа в Летния театър звучаха песните от новия и от по-старите албуми на проекта. Почти всички билети за шоуто бяха продадени, като бяха спазени епидемиологичните ограничения.
Освен тримата специални гости на сцената излязоха Стунджи, Славин, Иво Звездомиров, Бисер Иванов, Боби Косатката, Иво Стефанов, Лина Никол и Сами Ефтимов. Публиката стана свидетел и на едно от емблематичните сола на барабани с ръце на легендарния барабанист на Rainbow и Black Sabbath Боби Рондинели.
Д-р Милен Врабевски представи пред присъстващите дейността на неговата фондация сред българите, живеещи в Албания и Северна Македония.

Снимки Хари Касабов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.