Двойка щъркели ще опита да зимува край долночифлишкото село Детелина, забеляза фоторепортерът Пламен Гутинов. Прелетните птици не са напуснали гнездото си за обичайната миграция. Според Иванка Стоянова - директор на варненския зоопарк, в който има и спасителен център, няма нужда от намеса щом щъркелите не са ранени и не се чувстват зле. Щъркели, приютени в зоологическата градина във Варна, също зимуват на открито, припомни г-жа Стоянова пред Рarallel43.bg и отбеляза, че процесът на миграция не е свързан толкова с метеорологичните условия, колкото с възможностите за откриване на храна.

Орнитологът Ивайло Иванов подчерта, че от няколко години се наблюдават щъркели, които зимуват в Южна България, така че ако тези, които са решили да опитат да останат в нашия регион се почувстват некомфортно с падане на температурите лесно биха могли да прелетят до там или до Северна Гърция. Той поясни, че опитът да се приспособят да живеят целогодишно на определени места е свързан с еволюцията на птиците, тъй като миграцията не е лесен процес за тях. Ивайло Иванов отбеляза също, че щъркелите освен с растителна храна биха могли да се прехранват с дребни насекоми, ларви или дори малки птици, които намират в близост до гнездата си, а също и с риба, която улавят от незамръзнали водоеми. Той също отбеляза, че не е хуманно решението за намеса в естественото развитие на щъркелите, ако те видимо не бедстват при зимните условия. Специалистът не изключва сравнително по-меките есенни и зимни месеци, които се наблюдават през последните години у нас, да са причина за промените в навиците на прелетните птици. Той отбеляза, че любопитна част от този процес е и опитът за заселване на фламинго в района на Атанасовското езеро и Шабленска тузла.

Снимки: ПЛАМЕН ГУТИНОВ

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.