Новата си поетична книга „Звезден пасианс“ представи снощи пред своите читатели и приятели варненският поет Юлиян Атанасов. Домакин на събитието бе Ваня Маркова и галерия „Арт Маркони“ във Варна. Нежните рими, излели се под перото на автора, са в хармония с красивите картини на художника Светлин Ненов. Издател на естетската книжка е „Морски свят“.
Водеща тема в творчеството на Юлиян Атанасов е Любовта. В „Звезден пасианс“ те е представена и като буря на страсти, и като тихо присъствие, което обединява всичко живо. Този път творбите ми са в стил „Ю дзен“, т.е. идват от Юлиян, пошегува се авторът. Кратки са, вероятно защото помъдрявам или по-скоро остарявам, допълни поетът. Той благодари на Светлин Ненов за прекрасните илюстрации и на своите издатели и спомоществуватели.
И да – наистина може да се каже, че новите му лирически откровения са инспирирани от дзен естетиката и лаконичността на хайку поезията. Новата книга е оазис в пустинята на ежедневието, място, където душите могат да се напоят с красотата на дзен стилистиката и да открият спокойствие в простотата и дълбочината на Любовта. Тук тя не е просто емоция или чувство; тя е пътешествие към вътрешния мир, към същността на битието. Всяка строфа, всеки стих е като капка роса върху красиво цвете, отразяваща цялата вселена в себе си. Юлиян не просто представи своята книга - той представя един нов свят, където думите са излишни, а смисълът се разкрива в мълчанието между тях. В този свят, любовта не е въпрос на притежание или загуба, а на осъзнаване и приемане. Тя е като водата, която нежно оформя камъните в реката, без да се стреми да ги промени.
Чрез думите на поета виждаме Любовта във всичко - в лъча светлина, който проблясва през облаците, в тихия шепот на вятъра, в ромона на дъждовните капки. „Звезден пасианс“ не е просто сборник от стихове; той е врата към един осмислен свят, където Любовта е не само чувство, но и начин на живот.

Снимки Хари Касабов

 

„Звезден пасианс“
Искам пак да редим пасианса
на космическата си любов –
отвсякъде към началото,
в онази зима,
бяла като душата ти,
а после всички сезони да се слеят
в лятното време на Гершуин,
когато се любихме на плажа,
под звездите
и те редиха небесния пасианс
вместо нас,
за да имаме
повече време
да се обичаме…

Юлиян Атанасов
ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.