Днес се открива четиринадесетото издание на Националния събор на читалищата. Откриването е в 18:30 часа, а първият състав, който ще се изяви е гайдарската група от Бяла, с ръководител Красимир Георгиев - Сидера. Повече за Събора може да прочетете тук: https://bit.ly/3zYPCRV

Програма за 23 юни /четвъртък/

- 8.30 ч. Откриване на събора с гайдарска група към НЧ „Пробуда-1928“ гр. Бяла, обл. Варна с ръководител Красимир Георгиев
- 18.35 ч. Блок програма на НЧ “Развитие 1895“ гр. Стражица обл. В. Търново с участието на мъжка фолклорна група , женска фолклорна група ,женски народен хор , народен оркестър с ръководител Атанас Костов и фолклорен танцов състав с ръководител Росица Милева
- 19.05 ч. Група за автентичен фолклор „Дюлинска младост“ към НЧ»Хр.Ботев-1927» с. Дюлино обл. Варна с ръководител Върба Гочева
- 19.10 ч. Група за автентичен фолклор към НЧ „Васил Левски-1937“ с. Господиново обл. Варна с ръководител Нели Янева.

Индивидуално изпълнение на Гергана Красимирова
- 19.20 ч. Детска певческа група към НЧ „Хр.Ботев-1926“ с. Тръстиково обл. Варна с ръководител Павлина Неделчева
„ 19.30 ч. Певческа група „Кюлевчански напеви“ към НЧ “Каменен стълб-1888“ с. Кюлевча обл. Шумен с ръководител Стоянка Пашова-Илиева
- 19.40 ч. ВИС „Морски вълни“ към НЧ “Васил Левски 1945“ гр. Варна с ръководител Любен Пенев
- 19.50 ч. Вокална група „Колорит“ към НЧ “Елин Пелин-1903“гр.Перник с ръководител Петър Симеонов
- 20.00 ч. Детска танцова група „Капчици“ към НЧ“Сила-1928“ с. Синя вода обл. Разград с ръководител Алипи Алеков
- 20.10 ч. Детска вокална група „Звъниче“ към НЧ “Пробуда-1907“ с. Тетово обл.Русе с ръководител Павлина Андреева
- 20.15 ч. Вокално трио „Драгневи“ към НЧ“Пробуда-1907“ с. Тетово обл. Русе с ръководител Павлина Андреева
- 20.20 ч. Женска фолклорна група за обработен фолклор „Авлигите“ към НЧ“Пробуда-1907“ с. Тетово обл. Русе с ръководител Павлина Андреева
- 20.25 ч. Клуб за народни танци „Анесица“ към НЧ“Пробуда-1907“ с. Тетово обл. Русе с ръководител Диляна Ангелова
- 20.30 ч. Женска вокална група за обработен фолклор „Колорит“ към НЧ“Събуждане-1899“ с. Василовци обл. Монтана с ръководител Йорданка Велева
- 20.40 ч. Женска певческа група към НЧ“Изгрев-1927“ с. Войводино обл. Варна с ръководител Марийка Атанасова. Индивидуални изпълнения на Несрин Исмаил и Мехмед Ризов
- 20.50 ч. Рая Неделчева , Преслава Илкова , Зария Христова , Ивана Тодорова към НЧ “Изгрев 1919“ гр. Долни Чифлик обл. Варна с ръководител Диана Николова
- 21.00 ч. Женска фолклорна група „Сребърен листопад“ към НЧ “Нов живот 1941“ с. Преселенци обл. Добрич с ръководител Галя Петрова
- 21.10 ч. Певческа група „Добруджанка“ към НЧ“Добруджа-1929“ с. Разделна обл. Варна с ръководител Йорданка Иванова
- 21.20 ч. Борис Цонев , сестри Иванови и фолклорна група „Камчийска лилия“ към НЧ“П.Р.Славейков-1928“ с. Близнаци обл. Варна с ръководител Веселин Русев
- 21.30 ч. Певческа група за автентичен фолклор към НЧ “Александър Дичев-1907“ с. Василево обл. Добрич с ръководител Елена Колева
-21.40 ч. Фолклорна певческа група „Пъстроцвет“ от читалищни секретари към читалища от Община Добрич с ръководител Виолета Петкова

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.