Външните министри на страните от G7 отправиха критики към промяната в избирателната система на Хонконг, предприета от китайските власти. Тя ще доведе до отнемане на политическия плурализъм, подчертават първите дипломати на седемте най-развити страни.

Министрите изразяват безпокойство, че така властите в Пекин си осигуряват повече лостове за контрол върху този административен район, който е със специален автономен статут, отбелязва Дойче веле', цитирана от "news.bg".

"Сблъсъкът на различни гледни точки, а не тяхното потискане е верният път за осигуряване на стабилност и благосъстояние в Хонконг", са казва в съвместно изявление на министрите, публикувано от германското министерство на външните работи.

От G7 призовават Китай да спазва международните си ангажименти и да уважава основните права и свободи, заложени в основния закон на Хонконг.

На 11 март китайският парламент прие пакет от закони, с които променя избирателната система на Хонконг. Според новите законови тестове, автономната територия може да се управлява "само от патриоти". Така Пекин си осигурява възможност да контролира номинациите за ръководни постове в Хонконг и ще има право на вето по кадровите въпроси.

От 2019 г. Хонконг е обхванат от масови протести срещу засилващото се влияние на централната власт върху региона и вземането от Пекин на решения, ограничаващи гражданските свободи.

До 1997 г. Хонконг беше под британски суверенитет. Според приетата съвместна китайско-британска декларация и основния закон на Хонконг, до 2047 г. се гарантират широки специални права на региона, включително свобода на пресата, на събранията и на изразяването на мнения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.