Европейският съюз възнамерява да намали прекомерното "доминиране на долара" на световните пазари. Това съобщи Financial Times (FT) като се позовава на проекта на Европейската комисия (ЕК) и на някои допълнителни източници.

Според вестника ЕС възнамерява да засегне тази тема няколко дни преди встъпването в длъжност на новоизбрания президент на САЩ Джо Байдън, планирано за 20 януари. В същото време ЕК възнамерява да приеме проекта на 19 януари, но източниците не изключват въвеждането на допълнителни промени, уточнява българският сайт "news.bg".

FT добавя, че в проекта се говори за трудностите на европейските страни, дошли след ограничителните мерки, наложени от американския президент Доналд Тръмп срещу Иран. Документът подчертава, че пазарите трябва да бъдат защитени от "последиците от незаконното екстериториално използване".

"Годините на президентство на Тръмп подчертаха нашите уязвимости и ние трябва да се справим с тях, дори ако той напусне. Говорим за мястото на ЕС в света - за възможността да бъдем икономическа и финансова сила, сравнима с нашия размер ", уточняват някои от източниците на допълнителната информация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.