Снимка: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Мюнхен, Франкфурт и Дюселдорф са следващите градове, в които представители на българския туристически сектор ще обсъдят бъдещи сътрудничества с германски партньори, съобщава БТА. Срещите са част от рекламен тур на страната ни в Западна Европа, който започна на 6 февруари в Берлин, а днес продължи с широка дискусия на тема туризъм в Лайпциг. Това е втори маркетингов тур, който цели да рекламира България като туристическа дестинация, след като първата подобна инициатива в Полша в края на миналата година, беше оценена като изключително полезна от представили на туристическия сектор у нас.

Срещите в Германия се организират от Министерството на туризма и Алианс Българско Черноморие в сътрудничество с маркетинговата агенция “Aviareps” (Авиарепс). В оставащите дни на посещението на българските представители от туристическия бизнес във федералната република, ще бъдат осъществени поредица от срещи B2B. Туристическото ведомство се представя от търговския аташе на България по туризма - Тихомир Патарински, заедно с д-р Франк Кванте - председател на УС на Алианс Българско Черноморие и главен изпълнителен директор на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. За посещението във Франкфурт дружеството организира мащабна реклама върху 62 екрана на Летище Франкфурт (Flughafen Frankfurt am Main). На тях ще бъдат излъчени рекламни клипове на дестинация България.

“След успеха на първото подобно събитие, и оценявайки важността и потенциала на немския пазар за нашия туристически бранш, чрез това "роуд шоу" на практика надграждаме постигнатото. Германия е традиционен целеви пазар за българския туристически продукт, а също така се явява и с най-голям потенциал за нашия туризъм, на фона на негативните последици, които бяха понесени от войната в Украйна. С настоящото пътуване се дава възможност на представителите на бизнеса да установят нови контакти директно с партньорите от Германия в регионите с най-висок потенциал за българския туризъм“, съобщиха от “Фрапорт“.

БТА припомня, че Алианс Българско Черноморие беше основан през юли 2021 г. като юридически регистрирано нетърговско частно-публично партньорство. Основна негова цел е да развива и подобрява туризма по българското Черноморие. Членове в него са летищни оператори, хотелиери, туроператори, авиокомпании, общини, доставчици на услуги и туристически неправителствени организации.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.