Поради прогресивното увеличаване на случаите на заразени с болестта Covid-19 и натиска върху болничните заведения, считано от полунощ на 19 март 2021 г. за срок най-малко от четири седмици в 16 френски департамента ще бъде наложена социална изолация.

Става въпрос за департаментите:

Ен (О дьо Франс), Алп Маритим, Есон, Йор, О дьо Сен, Нор, Оаз, Париж, Па дьо Кале, Сен е Марн, Сен Сен Дени, Сен Маритим, Сом, Вал дьо Марн, Вал д'Оаз, Ивлин

По време на социалната изолация ще важат следните мерки:

Училища и университети

Училищата остават отворени. Лицеите преминават на обучение по половин групи.

Университетите продължават да работят при настоящите условия.

Спортните занимания в рамките на училищния процес ще се провеждат.

Извънучебните спортни занимания са разрешени на открито.

Магазини

Единствено магазините, в които се продават продукти от първа необходимост, остават отворени, както и книжарниците и музикалните магазини.

Пътуване и излизане

Излизането извън дома в департаментите със социална изолация е разрешено без ограничение във времето, но в рамките на до 10 км от дома и с атестация.

Пътувания между регионите са забранени, с изключение на случаите, когато има налице императивни причини или по професионални причини.

Префектите по места могат да забранят провеждането на някои събирания на обществени места.

Вечерен час

Вечерният час за цялата територия на страната е изместен в 19,00 часа, считано от събота 20 март 2021 г.

Места за поклонение

Местата за поклонение остават отворени според съществуващите към момента мерки.

Работа

Работата от разстояние следва да бъде принцип за всички фирми, предприятия и администрации, които могат да я прилагат. Важи правилото за четири дни работа от разстояние и един ден присъствен.

Барове, кафенета, ресторанти, както и културните институции (музеи, кина, театри, изложбени зали) остават затворени, съобщава "Тribune.bg".

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.