В епизод 410 „Трамвай по желание“ среща своята публика с една от знаменитостите на варненската култура – фотографът Гаро Кешишян.

Кешишян подлага на сурова психоанализа артистичното общество и актьорското съсловие. Актьорът зад кулисите, извън сцената, в домашната си среда, сред грубите житейски обстоятелства. С рентгеново око фотографът навлиза в непознатите дебри на театралната психология, за да покаже малко познато, но автентично лице на актьорската професия.

Привилегия на прочутия фотограф е, че той прекарва няколко десетилетия с творците от Варненския драматичен театър, освен това е бил женен дълги години за актрисата Нели Вълканова, разказва БНР.

В своята природа на фотограф той е световна величина, награждаван е в различни точки на света, признат е и от родната Варна, на която е посветил изложба, наречена „Изчезващият град или третото око“.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.