Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен напусна срещата на върха в Брюксел, за да се самоизолира след контакт тази сутрин с член на екипа й с положителен тест за коронавирус.

Самата фон дер Лайен е с отрицателен резултат, но се оттегля като предпазна мярка.

Срещата в Брюксел продължава по план.

По-рано през деня председателят на Еврокомисията имаше двустранни срещи с чешкия премиер Андрей Бабиш и италианския му колега Джузепе Конте.

При идването си на срещата Урсула фон дер Лайен се поздрави с държавните ръководители със скръстени ръце на гърдите си или с лек поклон, без обичайните ръкостискания.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.