Асен Василев

Ако един министър не може да осигури подкрепа за политиката, която води, той трябва да подаде оставка, а не да прави циркове. Това коментира пред журналисти в парламента финансовият министър Асен Василев във връзка с решението на здравния министър Христо Хинков да уволни директора на „Пирогов“, съобщи darik.bg.

"Бюджетната процедура ще върви. Няма как бюджетът да стане заложник на който и да е шеф на една болница. Ако не се приеме бюджета на държавата тази година, това означава, че политиката, която аз водя не се приема от партиите, които подкрепят правителството и ще си подам оставката", посочи Василев.

На въпрос ще поиска ли оставката на министър Христо Хинков, той заяви: "не е моя работа".

По-рано здравният министър Христо Хинков заяви, че застава зад решението си за освобождаването на директора на болница "Пирогов" д-р Валентин Димитров. Той отхвърли критиките, че става въпрос за политическа репресия. По думите му процедурата по освобождаване на директора на "Пирогов" изтича едва тогава, когато в Търговския регистър е вписан новият изпълнителен директор.

Хинков посочи, че към момента финансовата загуба на болницата е 31 408 000 лв. се е увеличила със 7 милиона в сравнение с миналата година. Той обяви още, че към момента собственият капитал на дружеството е под размера на записания, което означава, че то е декапитализирано.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.