Пет милиарда и 484 милиона лева ще бъде дефицитът в държавната хазна догодина, реши окончателно парламентът. След почивката депутатите ще продължат гласуванията на бюджетите на отделните институции, както и да поставят рамката за възможен нов дълг за догодина.

Заседанието на парламента, на което се гласува Бюджет 2021, бе удължено до 18 часа.

Въпреки подкрепата на председателя на парламента Цвета Караянчева, пленарната зала отхвърли искането на БСП за осигуряване на 3 милиона лева за изграждането на защитени жилища за жени, жертви на домашно насилие. Промените трябваше да бъдат направени в бюджета на социалното министерство, а вносителят им Дора Янкова защити тезата си така:

"Чухте случая в Сандански тази седмица. Ако действително е вярно, че жената е получавала насилие, къде е могла да отиде?".

Председателят на парламента Цвета Караянчева бе категорична, че общините също имат роля в създаването на условия на жените, жертва на домашно насилие, да получат правна и социална подкрепа. Въпреки че е предложение на левицата, Караянчева даде гласа си "за":

"Аз подкрепям вашето предложение, защото наистина тази битка, която водим, особено в днешния ден, е много знакова и това е дълг на нашето общество да защитим тези жени, които са подложени на домашно насилие".

Днес се отбелязва международният ден на борбата срещу насилието над жени.

Депутатите отхвърлиха и искането на ДПС за създаване на платформа за 1 милион лева, наречена "Дари.бг", през която да преминават дарителските кампании.

Пленарната зала одобри бюджета на МВР, като отхвърли искането на БСП за осигуряване на по-голям ресурс за възнаграждения на полицаите. Предложението защити Смиляна Нитова:

"Опитахте се мимоходом да противопоставите техните искания като разменна монета с исканията на майките и детските".

В пленарната зала продължава работата по финансовата рамка за догодина.

Преди закриването на дебатите по първите членове от проектозакона лидерът на БСП Корнелия Нинова отново поиска спиране на гласуването по Бюджет 2021 година.

В декларация от парламентарната трибуна Нинова настоя: "Новите икономически и социални мерки в помощ на икономиката и на домакинствата да се включат в Бюджета допълнително и да се осигурят финансово и след това да продължим с гласуването".

Народните представители започнаха разглеждането на държавния бюджет за 2021 година на второто четене в пленарната зала.

Началото на дебатите бе поставено снощи на извънредно заседание, а основната критика на опозицията срещу финансовата рамка за догодина е, че е изчислена при нереалистичен растеж на икономиката и че не отразява реалната ситуация с пандемията.

Вчера бяха одобрени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.

4,5 милиарда лева е размерът на новия държавен дълг, който може да бъде поет догодина, е записано в проектобюджета за 2021 година. Дефицитът в хазната ще бъде 3,9 процента.

Румен Гечев от БСП посочи, че по отношение на приходите от ДДС се запазва налогът върху лекарствата, а се намалява данъкът върху бирата и виното.

Социалният министър Деница Сачева обяви, че управляващите са решили да не увеличават максималния осигурителен праг в бюджета на ДОО, за да останат повече разполагаеми средства в компаниите с висока добавена стойност.

С бюджета се променя за трети път и тазгодишната финансова рамка, чиято актуализация се наложи заради пандемията от Covid-19, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.