Голямата награда „Златна роза“ на 38-ото издание на фестивала на българското игрално кино „Златна роза” тази година бе връчена на екипа, създал филма „Страх“ на Ивайло Христов. Лентата беше отличена и от Съюза на българските филмови дейци и от акредитираните журналисти. Черно-бялата лента разказва историята за трудната любов между безработна учителка и чернокож бежанец. Награда за най-добра мъжка роля получи Иван Бърнев за ролята си в „Житие“. Отличието за женска роля бе връчено на Светлана Янчева за „Страх“.

За операторско майсторство награда получава Румен Василев. Призът за най-добър сценарий и режисура отива у Иван Владимиров („Сцени от живота на една актриса“).

Специалната награда на журито бе присъдена на Иван Владимиров.

Наградата на град Варна спечели „18 процента сиво“ на Виктор Чучков.

Специален диплом „Черупки“ – на Слава Дойчева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.