Светът на казашката общност в целия й колорит и прелест оживява във втория от поредицата образователни филми, създадени от младежи за младежи по проекта „Град, целунат от морето – Шарен кръстопът.

Проектът на СНЦ „Пресклуб Варна” се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, “Ти и Lidl за по-добър живот”, в партньорство с Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

Екипът гостува в с. Казашко по време на празника Масленица, който е сходен с нашият Заговезни. Ден, в който се гони зимата и лошите мисли, посреща се доброто и пролетта. Всичко това се случва зрелищно, с много песни, танци и игри, в които Злати, Роси, Стаси и Емо активно и всеотдайно се включиха.

Най-малкото селище в състава на община Варна - с. Казашко, е единственото място в България, където се съхраняват обичаите, културата и религията на казаците старообрядци. През тази година то ще навърши 115 години.

Заради заслугите си за съхранението на казашките традиции през 2007 г. Гергана Петкова, кметица на селото, е поканена в Москва, където е удостоена със звание атаман и произведена в казашки чин есаул. Години по-късно учителката по професия завършва и магистратура по богословие.

„Обичаме да наричаме Казашко „Перлата на Варненското езеро”, тези, които ни познават знаят историята на селото. Тя е свързана преди всичко с казаците рибари, казаците - некрасовци, които дошли преди повече от 115 години на тази земя, хвърлили мрежите си на този бряг, в това море, и основното, което ги е крепило в годините, е вярата, желанието да съхранят древното православие и да запазят основния си поминък, какъвто е рибарството.

Типичните лодки - липованки се изработват от местните хора. Днес сред тях има и мнозина, които се занимават със земеделие и животновъдство. Последният майстор лодкар вече не е сред живите, но неговите лодки напомнят за него. Населението на Казашко е предимно от донски и кубански казаци, наречени липовани, защото православните икони, създадени преди повече от 300 години, са сътворени от тях върху липово дърво”, увлекателно разказва Гергана Петкова.

Кметицата разкрива и каква според нея е каква е ролята на атамана.

„Атаманът е водач, в случая не е понятие бойно и военизирано. В музея имаме една табличка, в която са упоменати задълженията на атамана. Те се препокриват с дейността на кмета или на старейшината – да се грижи за хората, за сираците, за осигуряване подслон на хора бездомни. Атаман означава да бъдеш човек, да се отнасяш към всеки като към свой брат, като към майка…Винаги човешката страна е преди всичко, не очакваш хвалби или благодарност. Трябва да си водач, ценен и търсен. Това ми носи удовлетворение. В повечето случаи правя всичко с подкрепата на хората. Благодарността се усеща, тя ме мотивира за още и още дела. Питате как успявам – водя се от максимата, че трябва да бъдеш с хладен ум, горещо сърце и твърда ръка. Ние сме отворени към обществото, това не е онова село, което е било преди сто години. При казаците гостите са много почитани, особено тези, които идват най-отдалече”, споделя кметицата.

Селото грее от чистота, улиците са асфалтирани, а всички староверски и православни празници се празнуват подобаващо - с вкусни трапези, песни и танци на фолклорния състав „Калинушка”.

Заради романтиката на мястото тук често се венчават и жители на други градове и села, които позират за сватбени фотосесии на кея.

Припомняме, че младежкият образователен проект „Град, целунат от морето – Шарен кръстопът” има за цел да разкрие историята, бита и културата на десет общности и етноси в град Варна и областта в поредица от забавни документални филми. Младежите влизат в ролята на водещи, сценаристи, оператори, монтажисти и участници в продукцията.

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.