Паникьосани пътници е трябвало да скачат в морето, за да избягат от бушуващ пожар на борда на ферибот в Тайландския залив рано тази сутрин, но всичките 108 души на борда са невредими, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Нощният ферибот от тайландската провинция Сурат Тани е трябвало тъкмо да пристигне до популярния сред туристите остров Ко Тао, когато един от пътниците чува пукане и подушва дим. Малко по-късно се включва противопожарната аларма.

От 108-те души на борда 97 са били пътници. Отделът за връзки с обществеността на Сурат Тани съобщи, че всички са успели да се спасят невредими.

Публикуваният в интернет видеоматериал показва как хората се опитват да се измъкнат от кабината на ферибота, докато над него се издига черен дим. По-късно съдът е бил напълно погълнат от пламъците, но не е потънал.

Според местните власти пожарът е избухнал в машинното отделение, но причините все още се разследват.

С ферибота от Сурат Тани до Ко Тао пътуват както туристи, така и работници. Островът се намира на около 100 км от континенталната част на Тайланд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.