В книжарниците и онлайн вече може да откриете бестселъра „Кралството на прокълнатите“ от Кери Манискалко – разказ за магия, проклятия и отмъщения, който ще ви запрати в магична Италия от XIX век.

Магията е част от живота на близначките Емилия и Витория ди Карло, защото те са стреги – вещици. Подобно на другите повелители на магията в Сицилия семейство Ди Карло живеят в тайна, скрити сред хората, за да не бъдат преследвани.

От малки баба им ги плаши с историите за прокълнатите – седем демонични принца, красиви, но бездушни създания, които бродят нощем в търсене на души за Дявола. За Емилия и Витория обаче прокълнатите са само легенда, разказвана от старците. Но не за дълго…

„Кралството на прокълнатите“ от Кери Манискалко бързо се превърна във феномен и спечели сърцата на хиляди читатели по света. Сега тази история за непоносимата тежест на скръбта от това да изгубиш другата си половина и в яростта си да откриеш част от себе си, която никога не си познавал, заживява и на български език.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.