Европейският съюз ще предприеме решителни действия срещу Съединените щати, ако Вашингтон не желае да се уреди дългогодишния спор относно самолетните субсидии и може да предприеме поредица от нови търговски разследвания, заяви в петък европейският комисар по търговията Фил Хоган, предаде Ройтерс.

Търговският спор от 2004 г. относно субсидиите за европейския самолетен производител "Еърбъс" (Airbus) и американския му конкурент "Боинг" (Boeing) стигна до решение в рамките на Световната търговска организация (СТО).

СТО вече предостави на Вашингтон правото да наложи мита върху европейски стоки за 7,5 млрд. евро във връзка със субсидиите, дадени на "Еърбъс", но се очаква международната организация да се произнесе през септември относно аналогичните наказателни мерки, които Европа може да наложи на САЩ заради държавната подкрепа на "Боинг".

Говорейки пред Комисията по търговия на Европейския парламент, еврокомисарят Фил Хоган каза, че Вашингтон два пъти е отхвърлял предложенията на ЕС за уреждане на спора и се надява СТО да представи своите заключения възможно най-скоро през септември.

"Искам да уверя хората, че сме готови да действаме решително и силно от страна на Европейския съюз, ако не получим резултата, който очакваме от САЩ във връзка с финализирането на този 15-годишен спор", посочи той.

Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп встъпи в длъжност, той многократно критикува Европейския съюз заради търговския му стоков излишък и наложи тарифи върху вноса на метали от ЕС, заплашвайки да направи същото за автомобилите, произвеждани в рамките на единния блок.

Фил Хоган също така определи като неприемливо започналите неотдавна няколко разследвания на Вашингтон според т.нар. "Раздел 232", които оценяват влиянието на вноса върху националната сигурност на САЩ.

Разследванията обхващат мобилни кранове и трансформатори, като те са разширени, за да включат стоманодобивни продукти, като например пирони. Съединените щати също така проучват дали планираните в ЕС данъци за цифрови услуги възпрепятстват търговията със САЩ.

"Не разбираме големия брой на разследвания по "Раздел 232", започнати от Вашингтон през последните седмици. Може би това е политическо, може би е по-реално", посочи Хоган, цитиран от БНР.

"Това е напълно неприемливо и ако тези разследвания продължат, Европейският съюз ще трябва да се изправи заедно и да действа", каза той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.