Европейските лидери се събират на специално заседание днес и утре, за да обсъдят последните събития в глобален мащаб, единния пазар и дигиталната трансформация.

Днешното заседание, което ще започне в ранния следобед, е посветено на ситуацията в Беларус, отравянето на руския опозиционен лидер Алексей Навални и ескалацията на конфликта в Нагорни Карабах.

Лидерите ще обсъдят също така отношенията между ЕС и Китай на фона на последната видеоконференция на върха между двете страни. Тогава Общността настоя за повече баланс и равноправие в икономическите отношения и по-конкретно европейският бизнес да получи същия достъп до китайския пазар, какъвто Китай има до Общия пазар.

На вечеря държавните и правителствени ръководители ще дискутират положението в Източното Средиземноморие.

В писмото - покана до лидерите, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел подчерта, че целта е да се стигне до конструктивен диалог с Турция за обезпечаване на сигурност и стабилност в региона и гарантиране на суверенитета на всички страни-членки. Той обаче добави, че всички възможности за тяхната правна защита са на масата, очевидно визирайки и санкции.

Дебатите за Общия пазар и дигиталната трансформация са предвидени за утре, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.