Европейската агенция по лекарствата одобри ваксина на "Джонсън и Джонсън", която е в една доза. Това е четвъртата инжекция, която получава зелена светлина за използване в Евросъюза за лица над 18 години. Досега в общността са одобрени препарати на "Пфайзер", "Астра Зенека" и "Модерна".

Ваксината на "Джонсън и Джонсън" вече е одобрена и в Съединените щати, Канада и Бахрейн, ускорена оценка е в ход и в Република Южна Африка., съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.