Седем страни членки на Европейския съюз показват развитие на епидемията от Ковид-19, което предизвиква голямо безпокойство и повишен риск от смъртни случаи, предупреди днес Европейският център за контрол и превенция на заболяванията, цитиран от Франс прес.
Сред изброените седем държави е и България. Останалите са Румъния, Испания, Хърватия, Унгария, Чехия и Малта.

В нов доклад за оценка на рисковете европейската агенция, натоварена със задачата да следи епидемиите, се казва, че при тези седем страни се наблюдава "все по-високо съотношение на сериозните случаи или на хоспитализациите", в съчетание с "вече наблюдавано" или "възможно скорошно" увеличаване на броя на смъртните случаи.

Безпокойството в тези седем страни идва по-специално от факта, че увеличаването на случаите там засяга по-възрастните хора.

При другите европейски държави повишаването на броя на заразените е свързано най-вече с млади пълнолетни и следователно рискът е по-малък. Такава е ситуацията във Великобритания и 12 страни членки на ЕС - Франция, Австрия, Дания, Естония, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Белгия и Швеция.

В последно време положението обаче се влошава и в повечето от тези държави.
Ситуацията остава стабилна, с нисък риск за населението като цяло и умерен за уязвимите групи, в останалите държави - Германия, Италия, Полша, Финландия, Гърция, Кипър и Литва в ЕС и нечленуващата в съюза Норвегия.

Европейският център за контрол и превенцията на заболяванията констатира, че в ЕС уязвимостта на населението остава голяма, а наличните данни навеждат на мисълта, че под 15 процента от жителите на повечето региони имат имунитет.

"Повечето хора все още може да бъдат заразени", подчерта директорката на агенцията Андреа Амон. "Онова, което ние наблюдаваме в много страни, е, че голяма част от настоящите случаи на заразяване се дължат на частни събирания, на големи семейни вечери или на всякакъв род събирания с приятели или близки", отбеляза тя.

Шефката на агенцията обаче отказа да отправи призив за всеобщо затваряне на магазините, ресторантите или баровете. "Това зависи от начина, по който е възможно или невъзможно да се гарантира спазването на тези места на основни мерки, като например физическа дистанция", аргументира се тя, цитирана от БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.