Това стана ясно по време на последното заседание на комисията по бюджетен контрол. На него бяха обсъдени и наложените от САЩ санкции срещу български граждани по закона "Магнитски", съобщава БНР. Представители на всички политически партии са изразили позиции, че независимо кой управлява, съмненията за злоупотреби трябва да бъдат разследвани.

Земеделието е посочено като един от проблемите сектори за неправомерно усвояване на европейските пари. Посочени са примери с къщите за гости. Според ОЛАФ за миналата година службата е препоръчала на българските власти действия по 7 случая на нарушения за общо 35 млн. евро от ЕС. Още за проблема в Европа в репортажа на Кремена Иванова.

Припомняме, че само преди месец Европарламентът заплаши Комисията със съд заради бездействие при прилагането на регламента, който обвързва финансирането и спазването на законите в Европа. Основните критики са свързани с пропуснатия краен срок за прилагане на новите правила – 1 юни.

Депутатите изразиха съжаление, че Комисията се съобразява с необвързващите заключения на Европейския съвет от края на миналата година и да забави прилагането на регламента чрез разработването на насоки.

Те не трябва да ограничават закона, а само да изясняват как точно ще се случва предвиденото в него на практика, настояха депутатите и поискаха нарушенията на върховенството на закона да бъдат разследвани незабавно. В тази връзка докладчикът финландецът Petri Sarvamaa от ЕНП предупреди:

Важно е Комисията да подготви първите дела срещу някои държави-членки по възможно най-добрия начин. Първите случаи трябва да бъдат "водонепропускливи". Няма място за загуба в съда, не ако, а когато държава-членка ги оспорва и само там е мястото, където регламентът и неговата сила ще бъдат измерени реално.

До тук се стигна след като Европейският съвет поиска от Комисията да отложи прилагането на регламента, докато държавите членки го оспорят пред Съда на ЕС (Полша и Унгария сториха това на 11 март 2021 г.) и докато Комисията разработи конкретни насоки за прилагане.

В резолюция, приета през март 2021 г., Европейският парламент отново изтъкна, че заключенията на Европейския съвет по този въпрос нямат правно действие, и определи 1 юни като краен срок за приемането на насоки. Това обаче не се случи.

Действащият председател на Съвета Ана Паула Закариас изрази становището, че ЕК трябва да изслуша решението на съда на ЕС и да го вземе предвид преди да финализира насоките си. От името на комисията Йоханес Хаан бе категоричен, че не може да се говори за забавяне, тъй като реално комисията проверява всички налични източници, за да бъдат констатирани нарушения на принципа на правовата държава още от началото на тази година.

По думите му през юли предстои представянето на доклад със свършеното до момента. В своя защита Хаан добави още:

Искаме да изслушаме възгледите както на държавите-членки, така и на Парламента по тези насоки. Насоките не могат и няма да променят закона, както е определен от регламента. Задълженията и гаранциите, установени от регламента, ще бъдат изцяло отразени в насоките и спазени от тях. Честно казано, не виждам оправдание за завеждане на съдебен иск срещу Комисията. Но разбира се, това е вашето решение.

Независимият Милан Урик от Словакия представи друга гледна точка към проблема и застана категорично на страната на Полша и Унгария с думите:

Държавите и гражданите трябва да диктуват как трябва да изглежда Европейският съюз, а не Европейският съюз да диктува на гражданите как трябва да се създават държави. В този момент, според мен, наистина е необходимо да застанем на страната на Полша и Унгария, които са обвинени неправомерно и несправедливо. В бъдеще ще има все повече страни в подобна ситуация, не защото не са демократични, а защото не искат Европейският съюз да им диктува какво да правят.

Германецът Йоахим Кус от Идентичност и демокрация обаче разкритикува намерението ЕК да бъде съдена за бездействие, а аргументът му звучеше така:

Искаме да защитим върховенството на закона и същевременно нарушаваме сериозно договорите, ако смятаме, че можем просто да съдим Комисията за бездействие. Моля, не наранявайте нашите европейски институции! Не забивайте клин между тези институции, като ги обръщате една срещу друга! В крайна сметка ще взривите Европейския съюз - наистина не искате това.

Риск за общото европейско бъдеще видя и Никола Прокачини от партията на Европейските консерватори и реформисти. Той изрази опасенията си, че върховенството на закона може да се превърне в удобна форма на икономическо изнудване в Европа и нарече това страхлив избор. Не трябва държавите да се делят на десни или леви в зависимост от управлението, а на такива, в които има или не корупция при разпределянето на европейските фондове, подчерта и независимият Мислав Колакушич

Румънецът Зигфрид Мурешан от ЕНП акцентира върху необходимостта от обективност при разглеждането на всеки отделен случай на нарушение в Европа.

Повече закъснения не са приемливи. Време е тези насоки да дойдат, за да знаем как точно прилагаме тази наредба. Смятам, че трябва да се прилага по много строг и обективен, а не политически начин и независимо от държавата, в която се появяват.

Призивът ни към Комисията сега е да изгради солидни казуси в началото, тъй като цялостното доверие на тази инициатива в бъдеще зависи много от успеха на първите дела. Те трябва да бъдат солидни и направени по начин, по който не могат да бъдат оспорени. Доверяваме се на Комисията.

Срещу забавянето се обяви и българският евродепутат Елена Йончева от партията на Социалисти и демократи, която попита риторично:

"Колко дълъг трябва да стане списъкът, за да започнете да прилагате закона с цялата му тежест?" и посочи Полша, Унгария, Словения България...

България беше разтърсена от най-мащабните санкции по закона „Магнитски“ за корупция и злоупотреба с власт. Защо нашите американски партньори успяват да констатират това, което Европейската комисия трябваше да направи отдавна? И все пак вярвам, че Комисията ще намери решителност, за да изведе битката на върховенство на закона на качествено ново ниво. И ако не може, ние сме готови да дадем нужния тласък пред съда, защото политиците не трябва да взимат лесни решения, а правилните решения.

Радан Кънев от ЕНП в писмена форма призова да се активира Механизма за върховенство на правото и активни действия на Европейската прокуратура в България. Той поиска незабавни действия и предупреди, че съществува реалната опасност от смяна на един корупционен модел с друг.

Неговият съпартиец от Полша Анджей Халицки привнесе дори библейски смисъл в обсъждания механизъм за върховенство на закона като призова да се спазва само една заповед. Да не се краде!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.