Разширяването на Шенгенското пространство би било победа за целия ЕС и ново начало за европейската интеграция, категоричен е евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. В писмена позиция по повод дебатите в Европейския парламент относно присъединяването на България и Румъния към Шенген той изтъква, че членството ни ще направи външните граници на ЕС по-сигурни и по-устойчиви на кризи, пред каквито е изправена Европа в момента.

„Крайно време е България да получи правото да се възползва от пълното прилагане на шенгенското законодателство, в това число и премахването на проверките по вътрешните граници”, убеден е Емил Радев. Той припомня, че вече 11 години спрямо страната ни се прилагат двойни стандарти, въпреки че техническата й готовност за опазването на външните граници бе многократно потвърдена и от Европейската комисия, и от Европейския парламент и дори от отделни държави-членки.

„Време е това да приключи! Време е Съветът на ЕС да вземе решение, което не е изцяло политическо, а основано на изпълнението на обективни критерии”, настоява българският евродепутат. В позицията си той призовава Европа да изпълни своите ангажименти и „да спре да се крие зад бюрократични хватки, като изтъква причини, които не са пряко свързани с управлението на границите”.

Приемането на страната ни в Шенген е кауза, която вече 11 години последователно се отстоява от всички български евродепутати, независимо от техните политически пристрастия. Това пролича и по време на дебатите в рамките на настоящата пленарна сесия в Страсбург. Те потвърдиха и силната подкрепа на ЕП за пълноправното членство на България и Румъния в Шенгенското пространство. От парламентарната трибуна прозвучаха призиви за незабавно вдигане на безпрецедентната блокада в Съвета на ЕС, а още този месец предстои да бъде приета и нова резолюция за присъединяването ни към европейското пространство без граничен контрол.

В рамките на дебатите заместник-председателят на Европейската комисия Маргаритис Схинас също потвърди позицията, че България и Румъния изцяло отговарят на всички изисквания за пълноправно членство в Шенгенското пространство. Той изрази надежда, че през декември Съветът на ЕС ще вземе дългоочакваното историческо решение. Комисарят даде висока оценка на българските и румънските партньори при управлението на външните граници на ЕС и увери, че разширяването на Шенген, което предстои да обхване и Хърватия, ще укрепи и задълбочи колективната сигурност. Очаква се за това да допринесе и приемането на Шенгенския кодекс, по който се работи.

Маргаритис Схинас информира, че по желание на София и Букурещ през следващата седмица се планира мисия в двете държави, в рамките на която експерти ще извършат преглед на визовата политика, информационната система, защитата на данните и др. Това не е преоценка, а доброволно решение на България и Румъния за пореден път да докажат, че изпълняват критериите, стана ясно по думите на зам.-председателя на ЕК.

Министърът по европейските въпроси на Чехия Микулаш Бек на свой ред увери, че Чешкото председателство е ангажирано с постигането на напредък и подготвя почвата за осигуряването на необходимото мнозинство в Съвета.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.