Членове на Европейския парламент призовават час по-скоро да се постигне споразумение относно използването на технологии за откриването на материали за сексуално насилие над деца онлайн. Инициативата за безопасността на децата във виртуалното пространство беше подкрепена и от българския евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев.

Заедно със свои колеги той настоява за временната частична отмяна на действието на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации. Целта е да се възстанови практиката за разкриване на сексуално насилие над деца онлайн, съществуваща преди 21 декември 2021 г., когато започна да се прилага Европейският кодекс за електронни съобщения.

Тъй като настоящата директива не съдържа изрично правно основание за доброволна обработка на данни за трафика с цел разкриване на сексуално насилие над деца онлайн, някои компании вече са спрели да използват технологии за откриване, докладване и премахване на такова съдържание. Това ясно личи и от драстично намалелия брой на докладите за онлайн случаи на сексуално насилие над деца, свързани с ЕС.

По данни на Американския национален център за изчезнали и експлоатирани деца само за три седмици този спад достига 46%, се посочва в писмо на евродепутати до докладчика по досието в ЕП Биргит Зипел, посланика на Португалия в ЕС Нуно Брито, който представлява страната, председателстваща Съвета, и еврокомисаря по вътрешните работи Илва Йохансон.

В документа, чиито инициатори са съпредседателите на Интергрупата за правата на децата в ЕП Хилде Ваутманс и Дейвид Лега, се изтъква, че при онлайн услуги като незабавни съобщения и електронна поща трябва да продължат да се използват технологиите за конкретно откриване на изображения и видеоклипове за сексуално насилие или подстрекаване на деца. „Тези технологии работят чрез филтриране на комуникациите в търсене на модели на евентуално сексуално насилие над деца по същия начин, по който се откриват злонамерен софтуер и спам”, се уточнява още в писмото.

„Призивът за постигане на споразумение относно временната дерогация в никакъв случай не бива да се тълкува като отстъпление от правилата, които уреждат поверителността на електронните комуникации. Защитата на децата и борбата срещу сексуалното насилие над деца под всякаква форма е абсолютен приоритет за ЕС, който изисква ефективни инструменти и реални действия в максимално кратки срокове”, коментира Емил Радев.

Той се позова на тревожната статистика, според която докладите с данни за сексуално насилие над деца онлайн са нараснали рязко от 23 000 през 2010 г. до повече от 725 000 през 2019 г. Преобладаващата част от материалите се отнасят именно до услугите за незабавни съобщения и електронна поща, които са обект на обсъжданото законодателно предложение.

„Смята се, че в условията на настоящата COVID-пандемия сексуалните злоупотреби с деца онлайн в ЕС се увеличават, а тази опасна тенденция се потвърждава и от изводи на Европол, Фондация Интернет наблюдение, а също и УНИЦЕФ”, допълни Емил Радев.

Темата за временната дерогация беше повдигната още през септември миналата година, но и на последните тристранни разговори не се стигна до политически компромис, въпреки че членовете на ЕП настояват за използването на технологии, които да търсят материали за злоупотреба с деца, анализирайки модели, а не самата същност на съдържанието.

Според евродепутатите, когато не е открито сексуално малтретиране на деца онлайн, всички данни трябва да бъдат незабавно изтрити, а периодът на прилагане на тази дерогация не трябва да надхвърля 2022 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.