Завърши 58-та щафетна Обиколка на Радио Варна. Надпреварата откри директорката Наталия Чешмеджиева в присъствието на кмета на Варна Иван Портних и областния управител Стоян Пасев. Гости бяха още директорът на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров, директорката на спортно училище „Г.Бенковски“ Евелина Янчева, Бончо Бонев-председател на СКЛА“ Черно море Атлетик и директора на спортния диспансер д-р Кьосев.

В надпреварата участваха по традиция 150 състезатели по лека атлетика, 40 състезатели по плуване и 30 колоездачи. Най-малкият участник беше Александър Атанасов/роден 12.04.2010 г/. той получи специална торта от Радио Варна, а най-възрастният – Пламен Дойчев /64 г/.

Тимът на „Супер спорт“ стана първи при момичета от спортно училище, а шампиони при момчетата са отбор „Евър“. Във възрастова група 5-8 клас първо място за Математическа гимназия при момичетата и професионална гимназия по електротехника при момчетата.

В по-горната възрастова група 9-12 клас златото при юношите и девойките е за отборите на Математическа гимназия. Студентите от медицински университет станаха първи при мъжете, а Колеж по туризъм грабна златните отличия при студентките. При ветераните тимът на „Атлетик 2020“ стана шампион, а при работническите колективи на първо място е отбор „Тангра“. При работническите колективи титла за тима на I RUN при жените и „Ч.море“ при мъжете.

И тази година Община Варна оказа изключителна подкрепа в организацията на спортната проява.

Огромни благодарности и на органите на реда, които бяха изключително полезни по време на проявата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.