Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток утре, 28 май, ще са следните места:

Варна

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - Западна промишлена зона, фирмите: ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД, МИРЕКС ЕООД, ИВСИ ПУЛ ЕООД, БОДИ-М ЕООД, ТРЕЙДХО ЕООД, МВМ ООД .

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - кв. Аспарухово, ул. Димчо Дебелянов, ул. Кирил Пейчинович, ул. Моряшка, ул. Проф. Иван Шишманов, ул. Първи май, ул. Стенка Разин, ул. Цар Иван Александър, електрозахранени от ТП 597 .

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - част от м-ст Орехчето, електрозахранени от ТП 2093.

Област Варна

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Златина, община Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Калиманци, община Суворово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Бяла - ул. Андрей Премянов 113, 115, 117 и две къщи на края на ул. Двойница, електрозахранени от КТП 50 и КТП 33.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Невша, община Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Провадия – ул. Граф Игнатиев, ул. Дунав, ул. Георги Димитров, административна сграда на община Провадия и централен площад Провадия.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен, община Суворово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница, община Ветрино – клиентите, електрозахранени от МТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Есеница, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Изворник, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Искър, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Калоян, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кракра, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Рояк, община Дългопол – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Иван Вазов, ул. Отец Паисий, ул. Толбухин, ул. Патриарх Евтимий, ул. Ген. Скобелев, ул. Цар Освободител, ул. Юрий Венелин, ул. Александър Стамболийски, ул. Дунав, ул. Георги Кирков, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Сливница и централен площад Провадия.

- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - с. Аврен.

- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - с. Казашка река, община Аврен.

- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - с. Садово, община Аврен.

- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - с. Венелин, община Долни чифлик.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.