Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток утре, 23 април, ще са следните места:

Варна

- от 08:30 ч. до 16:00 ч. - ул. Никола Козлев 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47, ул. Д-р Басанович 99, 101, електрозахранени от ТП 311.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Св. Св. Константин и Елена, ул. 1-ва, ул. 45-та, ул. 68-ма и част от ул. Княз Борис I, електрозахранени от ТП 2312, ТП 2102, ТП 768 и ТП 1836.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - карето, заключено между ул. Д-р Пискюлиев, ул. Дрин, ул. Кракра, ул. Патриарх Евтимий и ул. Кап. Райчо Николов, електрозахранени от ТП 16.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - карето, заключено между бул. Владислав Варненчик, ул. Георги Бенковски, ул. Д-р Пискюлиев, електрозахранени от ТП 382 и ТП368.

Област Варна

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Вълчи дол – улиците: Бузлуджа, Вапцаров, Георги Димитров, Драгоман, Дунав, Толбухин, Янтра, електрозахранени от ТП 10.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП Разсадник – сервиз.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Дръндар, община Суворово.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Тръстиково, община Аврен – клиентите, електрозахранени от МТП Шламоотвала.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Есеница, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Изворник, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Искър, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Калоян, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кракра, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – ул. Мелница, ул. Вълшебен извор и промишлена зона под моста, ул. Батак, ул. Бор, ул. Бреза, ул. Пирот и бул. Съединение в кв. Реката, фирма Кристера Агро ЕООД, електрозахранени от КТП 38, ТП 23 и ТП Мелница Девня.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Рояк, община Дългопол. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Комарево, община Провадия.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Чайка, община Провадия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.