Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток утре, 17 юни, ще са следните места:

Варна

- от 08:30 ч. до 12:00 ч. - м-ст Планова, м-ст Кочмар, м-ст Сълзица, м-ст Пчелина, фирмите: КООПТЪРГОВИЯ АД, АНИОН-2-АМ ЕООД.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - Св. Св. Константин и Елена, ж.к. Бриз, ул. 1-ва, ул. 45-та, ул. 68-ма, ул. Петър Слабаков и част от бул. Княз Борис I, електрозахранени от ТП 768.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Ракитника и м-ст Черноморец, ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД, ПС ВиК Черноморец.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Сотика, м-ст Акчелари, част м-ст Бриз.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - ул. Генерал Колев № 28, електрозахранени от ТП 341.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - ул. Ген.Столетов 45, 47, 49, ул. Проф. Марин Дринов 57, ул. Цар Асен 62, 68, 70, ул. Войнишка 1, 3, 4, 5, 7, бул. Чаталджа 35, 49, Банка ДСК, пазар Чаталджа, бул. Осми Приморски полк 111, 113, 115, ПГ ТМД, електрозахранени от ТП 1004 и ТП 151.

- от 13:30 ч. до 14:00 ч. - карето, заключено между ул. Арабаконак, ул. Георги Пеячевич, бул. Девня, бул. Република, ул. Банат и ул. Орлово гнездо, фирмите: ЕНЕРГИЯ-07 ЕООД - ул. Георги Пеячевич № 1, ЕТ КЕСИ - ул. Райко Даскалов № 1, ХРИМАКС ЕООД - ул. Ралица № 1, ул. Ралица № 7, ДЗЗД АКУЛА - ул. Райко Даскалов № 4, АТИНА ИНВЕСТМЪНТЕ АД - ул. Райко Даскалов № 2, ХАРДИ ЕООД - ул. Ралица № 1, МИСТЪР КОКО ООД - ул. Ралица № 3, В И К –ВАРНА ООД -ул. Ралица № 1, ИРА-НОВА ООД - ул. Орлово гнездо, светофарна уредба на ул. Девня и бул. Левски, фотоволтаична централа ПАНДОРА - ул. Орлово гнездо, фотоволтаична централа - ул. Зорница № 4, електрозахранени ТП 359,ТП 409 и ТП 388.

Област Варна

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Езерово, община Белослав - ул. Васил Левски, ул. Добруджа, ул. Клокотница, ул. Марцияна, ул. Победа, ул. Светлина, ул. Цар Самуил, ул. Черно море, местност Лозята и местност Пътека тала, електрозахранени от ТП 5.

- от 09:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Провадия – ул. Божур, ул. Подрумиче, ул. Кривненско шосе, ул. Детелина, електрозахранени от ТП 70.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Белоградец, община Ветрино - клиентите, електрозахранени от ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Стефан Караджа, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница, община Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – кв. Повеляново, ул. Славянска, ул. Ал. Стамболийски, ул. Македония, ул. Мусала, ул. Стара планина, ул. Стария бряст, ул. Странджа, ул. Търново, бул. Съединение, ул. Радецки, ул. Ал. Стамболийски, ул. Вапцаров, ул. Васил Левски, ул. Заводска, ул. Лом, ул. Одеса, ул. Рибарска, ул. Родопи, ул. Тунджа и ул. Мусала, електрозахранени от ТП 8 и ТП 9 Повеляново.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – Северна промишлена зона, кв. Север бл. 11, бл.12, бл.10, бл.14, електрозахранени от ТП 48 и ТП 47 .

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Староселец, община Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Храброво, община Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.