Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток утре, 16 април, ще са следните места:

Варна

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - Западна промишлена зона, фирмите: МОТО МАКС СЕРВИЗ ООД, МНМ ЕООД, ВЕКТОР ИНДУСТРИАЛ ООД, ЕКАР БГ ЕООД, АКС МЕТАЛ ЕООД, АРСЕД ООД, ЮНИКЕЪР МАРИН ЕООД, ЕЛСИМ КОМЕРС ООД, НЕЛАС-АВТОЧАСТИ ООД, АУТОСТОП БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЛОРКА ЕООД, НЮ БИЛДИНГ ВАРНА ООД, електрозахранени от ТП 1951.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Св. Св. Константин и Елена, ул. 46-та и ул. 56-та, електрозахранени от ТП 2158, ТП 2183 и ТП 2197.

- от 09:00 ч. до 13:30 ч. - ул. Младежка № 23-25,бл. 40 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, бл. 27 складове, бл. 1 вх. А, Б, В, бл. 2 вх. А, Б, В, Г, Д, бл. 3 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, ул. Драгаш бл. 40 вх. А, Б, В, електрозахранени от ТП 248 и ТП 249

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - KK Чайка и м-ст Ален мак – района около ул. Катя Папазова, ул. Янко Славчев, ул. Генчо Станев, дом за стари хора Ален Мак Варна, бул. Княз Борис I 382, част от м-ст Манастирски рид в района около спирка Дървен мост и района около почивна станция Автомагистрали Черно море.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - карето, заключено между бул. Сливница, ул. Георги Бенковски, бул. Владислав Варненчик и ул. Дрин, електрозахранени от ТП 27, ТП 300, ТП 162 и ТП 291.

- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - ул. Йордан Йовков № 1, 3, 6, вх. А, Б, В, Г, № 7, вх. А, Б, В, Г, № 8 вх. А, Б, В, Г, № 9, вх. А, Б, В, Г, павилиони, № 52, бл. 46 вх. А, ул. Милосърдие № 9А, 9А-Б, 9Б, 9В, 9Г, ул. Иван Нивянин № 7, 9, 13, 15, 20, ул. Ивац Войвода № 15, 17, 26 вх. А, Б, ул. Хан Кубрат № 52, ул. Радост № 9А, гаражи, бл. 5 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, № 49 А-пицария, бл. 51 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, № 50А, 49А, 49Б, бул. Вл. Варненчик бл. 47, бл. 48, бл. 50, кв. Младост бл. 48, бл. 49, ОУ Добри Чинтулов ул. Йордан Йовков вх. А, фирмите: бензиностанция ПЕТРОЛ, СЕРВЕЗ ДОКТОР КОЛОР ЕООД бул. Вл. Варненчик №256, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР- бул. Варненчик № 50, АВГУСТА 18ООД,ТРИУС 1 ЕООД, САТО 20ЕООД, ЕТ КЯЦА, СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕООД ДКЦ V, ВАРЧЕТИ 99ЕООД, ИЛКИШ ЕООД, ДЗЗД БИ ЕНД ПИ-2010, електрозахранени от ТП 166, ТП 165 и ТП 298.

Област Варна

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - Вълчи дол – улиците: Бузлуджа, Вапцаров, Георги Димитров, Драгоман, Дунав, Толбухин, Янтра, електрозахранени от ТП 10. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП Разсадник – сервиз.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Изгрев, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Есеница, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Изворник, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Искър, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Калоян, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кракра, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово, община Долни чифлик – клиентите, електрозахранени от ТП 9 и МТП 10. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Блъсково, община Провадия. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Манастир, община Провадия.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Тутраканци, община Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.