В периода 09:00 ч. до 16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - част от м-ст Ален мак, Свети Никола и КК Чайка, с. Куманово, м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево.

От 08:30 ч. до 16:30 ч. без ток ще са и част от м-ст Евксиноград, м-ст Малко Ю, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Студен извор, м-ст Дъбравата, както и селата Белоградец, Новаково, Яребична и Въглен.

В периода 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - ул. Велчова завера, ул. Кап. Дядо Никола, ул. Крайезерна № 49, 50, ул. Мануш Войвода, ул. Наум от № 43, до № 98, ул. Панайот Хитов от № 10 до № 36, ул. Петко Напетов от № 42 до № 74, ул. Пробуда, ул. Проф. Кирил Попов № 14, ул. Тодор Влайков от № 86 до № 92, ул. Хъшове.

В същия период без ток ще бъдат и част от селата Манастир, с. Добрина, както и местностите Орехчето, Ракитника, Рибарско селище Чайка и Стационар за туберкулозно болни.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. поради ремонтни дейности ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Белослав - ул. Авджи Сава, ул.Димитър Ватев, ул. Алеко Константинов, ул. Асен Златаров, ул. Батак, ул. Васил Левски, ул. Георги Бенковски, ул. Иван Вазов, ул. Никола Вапцаров, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Панагюрище, ул. Рила, ул. Шипка. А от 08:00 ч. до 16:30 ч. без ток ще е кв. Акации в гр. Белослав.

В периода 08:00 ч. до 17:00 ч. електрозахранването ще бъде спряно в село Средно село.

Без ток от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще е и част от с. Неофит Рилски, а от 09:00 ч. до 17:00 ч. с. Тръсиково и с. Синдел.

В периода 08:00 ч. до 17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Вълчи дол - ул. Александър Стамболийски, ул. Вапцаров, ул. Димитър Благоев, ул. Оборище, ул. Бузлуджа, ул. Георги Димитров, ул. Драгоман, ул. Дунав, ул. Толбухин, ул. Янтра, м-ст Парцелите.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Вълчи дол

Днес без ток от 09:00 ч. до 17:00 ч. във Варна ще са ул. Кръстю Мирски от № 1 до № 6, ул. Русе от № 15 до № 19, а 08:30 ч. до 17:00 ч. част от кв. Виница

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.