Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 26 февруари, ще са следните места:

Варна

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - кв. Левски /Цветен кватрал/, ул. Ружа бл. 7, 8, № 38, 40, 42, 44, 46, 48, ул. Карамфил № 35, 36, ул. Кокиче № 4, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, фирмите: АРАКС-84 ЕООД, КОНДОР КОМЕРС ЕООД - времено захранване, електрозахранени от ТП 378.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - карето, заключено между ул. Кракра, ул. Акад. Методи Попов, ул. Патриарх Евтимий, ул. Средна гора.

Област Варна

- от 09:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Илия Атанасов, ул. Ген. Заимов, ул. Георги Димитров, ул. Цар Самуил, ул. Васил Левски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Патрев, ул. Райна Княгиня, ул. Ангел Кънчев, ул. Здравко Бомбов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 6.

- от 09:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Сан Стефанов, ул. Янко Сакъзов, ул. Рила, ул. Бойчо Желев, ул. Хаджи Димитър, ул. Александър Стамболийски, ул. Опълченска, ул. Козлудуй, ул. Славянска, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Ангел Кънчев, ул. Охрид, ул. Климент Охридски, ул. Цар Освободител, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Георги Кирков, ул. Толбухин, ул. Камчия, електрозахранени от ТП 5, ТП 12 иТП 17.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Неофит Рилски, община Ветрино.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Белоградец, община Ветрино.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Кипра, община Девня - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Неново, община Провадия - клиентите, електрозахранени от МТП 2.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Снежина, община Провадия - клиентите, електрозахранени от МТП 4.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Никола Обретенов, ул. Димчо Дебелянов, ул. Толбухин, ул. Пейо Яворов, ул. Гео Милев, ул. Петко Цонев, ул. Цар Симеон, ул. Христо Ясенов, ул. Цар Борис, ул. Алеко Константинов, ул. Хан Крум, ул. Цар Калоян, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 5.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин Камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, електрозахранени от ТП 10.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Петров дол, община Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово, община Долни чифлик – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Пчелник, община Долни чифлик.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.