Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 25 юни, ще са следните места:

Варна

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - кв. Аспарухово – улиците: Атанас Манев, Бабини Видини кули, Балатон, Балкапан, Белгород, Георги Велчев, Дедеагач, Детелин Войвода, Джузепе Гарибалди, Дойчин Войвода, Драма, Дряновски манастир, Злетово, Кирил Патриков, Кичево, Кишинев, Костур, Лерин, Майстор Манол, Марагидик, Маркови кули, Места, Найчо Цанов, Народни Будители 6, Орел, Рожен, Розова долина, Ропотамо, Ростов, Руен, Св. Св. Кирил и Методий, Света гора, Серес, Станчо Киряков Войнов, Томас Мюнцер, Цар Иван Александър, Чонгора, Борис Киряков, НЧ ПРОСВЕТА-1927, В И К - ВАРНА ООД – помпена станция, ГД ЖАНДАРМЕРИЯ, фирмите: БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, БАГРА ЕООД, РМФ ПРОЕКТ ЕООД, ГЕШ ТРЕТИ ООД, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, СД ПЛАМ - ГЕОРГИЕВ И СЪДРУЖИЕ, ОБЩИНА ВАРНА-ИНФ. ТАБ.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - к.к. Св. Св. Константин и Елена, клиентите, електрозахранени от ТП 1813 и ТП 2328.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - кв. Виница, м-ст Дъбравата, ул. Мария Бацарова, ул. Найден Райков, ул. Сава Геренов, ул. Св. Теодор Стратилат, ул. Младежка, ул. Ангел Главчев и част от ул. Цар Борис III, електрозахранени от ТП 893.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - карето, заключено между ул. Девня, ул. Дунав, ул. Цариброд и ул. Софроний Врачански, електрозахранени от ТП 66.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - ул. Акад. Фьодор Успенски, ул. Антон Страшимиров, ул. Владимир Димитров-Майстора, ул. Густав Вайганд , ул. Филип Тотю, ул. Хан Кардам, ул. Хан Пресиян, електрозахранени от КТП 1727.

- от 10:00 ч. до 16:30 ч. - к.к. Чайка - района около х-л Журналист, електрозахранен от ТП 566.

Област Варна

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - промишлена зона на гр. Игнатиево, община Аксаково – фирми: СТАТ ООД, ФЕРМА КАПИТАНОВА ЕООД, ТЕРА ДЕЛУКС ЕООД, БЕКОТЕК ООД, ДРУЖБА-4 ООД, АТЛАНТ 2003 ЕООД, ЕТ НИК - ИВАН НЕЙЧЕВ, ФОРЕСТ 2000 ООД, НИС-1 ООД, СКОРПИОН 2013 ЕООД, ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД, СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ДИТСМАНН АД, ЕКАРАГРО 2002 ЕООД, ТЕВА МАРИН ЕООД, БУЛРЕМ ЕООД.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Езерово, община Белослав.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - местност Клисе баир, община Варна, и прилежащите промишлени и вилни зони.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Слънчево, община Аксаково.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Приселци, община Аврен - ул. Капитан Петко Войвода, ул. Минзухар, ул.Череша, ул. Белият бряг, ул. Еделвайс, ул. Паркова, ул. Кокиче, ул. Синчец и част от клиентите на главен път Варна - Бургас в северната част на селото, електрозахранени от ТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Белоградец, община Ветрино - клиентите, електрозахранени от ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница, община Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня - ул. Габрово, ул. Осми март, ул. Цар Калоян, ул. Райко Даскалов, ул. Христо Ботев, ул. Царевец, ул. Янтра, ул. Дунав, ул. Перущица, ул. Брезник, ул. Иван Вазов, ул. Лозарска, ул. Митко Палаузов, ул. Оборище, ул. Пирин, ул. Плевен, ул. Плиска, ул. Първи май, ул. Сливница, ул. Стефан Караджа, ул. Тракия, ул. Хъшове, ул. Шипка, ул. Янтра, ул. Христо Ботев, ул. Райко Даскалов, училище СУ "Васил Левски", общежитието на ул. Бузлуджа и ВиК Варна ООД, електрозахранени от ТП 22, ТП 5, ТП 4, ТП 2 ВиК.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Партизани, община Дългопол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кривня, община Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Староселец, община Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Храброво, община Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Дръндар, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2 . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – Южна промишлена зона, клиентите, електрозахранени от БКТП 72 Провадия, БКТП 76 Провадия, ТП Бетон, БКТП ПС, БКТП 74 Асфалтова база и ТП 1 Провадия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.