Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 23 май, ще са следните места:

Варна

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Изгрев, м-ст Кокарджа, ул. Маргарита, ул. Орхидея, ул. Подвис в м-ст Изгрев, електрозахранени от ТП 1734.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - карето, заключено между ул. Драган Цанков, ул. Шейново, бул. Княз Борис, ул. Преслав, ул. Фредерик Шопен, електрозахранени от ТП 2214.

Област Варна

- от 09:00 ч. до 12:30 ч. - Курортен комплекс "Камчия", община Аврен - бунгала на къмпинг "Рай".

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен, община Суворово - клиентите, електрозахранени от МТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Синдел, община Аврен.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Ветрино – ТП Кариера Ескана.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница – МТП 2, община Ветрино.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Момчилово – ТП ПС Момчилово, община Ветрино.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Есеница, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Изворник, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Искър, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Калоян, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кракра, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Боряна, община Дългопол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Камен дял, община Дългопол. Ще се редува поетапното изключване на клоновете,за да не лишават всички абонати едновременно.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Рояк, община Дългопол – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Сладка вода, община Дългопол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Дунав, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Сливница, електрозахранени от ТП 7.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.