Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 21 май, ще са следните места:
Варна

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - ул. Петър Кюркчиев 3, 5, 7, електрозахранени от ТП 305.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - КК Чайка - ул. Георги Урумов Х-л Рай.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - карето, заключено между ул. Велико Христов, ул. Д-р Писклюлиев, ул. Георги Бенковски, бул. Съборни, електрозахранени от ТП 448 и ТП 263.

Област Варна

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Белослав - кв. Младост - жилищни блокове, ул. Авджи Сава, ул. Иван Вазов, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Трети март, ул. Христо Ботев, електрозахранени от ТП 1 Белослав.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Бояна, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен, община Суворово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Аврен, клиентите, електрозахранени от ТП 5, ТП 6 и ТП 9 ТКЗС Аврен.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Ветрино – ТП Кариера Ескана.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с.Габърница – МТП 2, община Ветрино.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с.Момчилово, община Ветрино – ТП ПС Момчилово.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с.Есеница, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с.Изворник, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с.Искър, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с.Калоян, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с.Кракра, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с.Камен дял, община Дългопол. Ще се редува поетапното изключване на клоновете,за да не лишават всички абонати едновременно.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Рояк, община Дългопол. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Сава, община Дългопол - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Дунав, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Сливница, ул.Христо Ганчев, ул.Патриарх Евтимий, ул.Ген.Скобелев, ул.Овеч, ул.Никола Калипетровски, ул.Зелена гора, ул.Пета Безименна, ул.Пенчо Славейков, ул.Хан Аспарух, ул.Трети Февруари, ул.Славянска, ул.Отец Паисий.

- от 12:00 ч. до 14:30 ч. - гр. Долни чифлик - индустриалната зона, ул. Янтра, ул. Осъм, ул. Арда, ул. Тополница.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.