Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 21 февруари, ще са следните места:

Варна

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - кв. Възраждане 5, 5А, 6, бл.3, ул. Юрдан Тодоров, фирмите: ТРАПЕЗИ ЕООД, ВЪЗРАЖДАНЕ СТРОЙ ООД, ФЕНИКС 1369 ООД, БЛЯСЪК - ТЕО ЕООД, НОДОМАКС ООД, електрозахранени от ТП 927.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - кв. Чайка бл. 27, 28 вх. В, 29, 40, 41, 42, магазин СВА, електрозахранени от ТП 414.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - KK Чайка - района около Ривиера, ул. Димитър Хаджиянев, х-л Кини, Никеа Парк, м-ст Ален мак - ул. Петър Попов, района около х-л Роса, м-ст Баба Алино, х-л Белвю.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - ул. Георги Бенковски 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77; ул. Д-р Пискюлиев 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Лаврентий 3, 9; ул. Никола Даскалов 8, 10, 12; ул. Парижка комуна 26, 30; ул. Панайот Волов 14, 42, 44; ул. Хараламби Ангелов 2, електрозахранени от ТП 168.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - част от м-ст Ракитника, клиентите, електрозахранени от ТП 885.

Област Варна

- от 08:00 ч. до 16:00 ч. - с. Белоградец, община Ветрино. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти в селото.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Припек, община Аксаково - клиентите, електрозахранени от МТП 1 Припек.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - Бяла - ул. Михаил Дойчев, ул. 14 та, ул. Аврам Гачев, ул. Господин Милушев, ул. Димитър Янев, ул. Пирин, ул. Рила, ул. Братя Господинови, електрозахранени от ТП 14.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Никола Обретенов, ул. Димчо Дебелянов, ул. Толбухин, ул. Пейо Яворов, ул. Гео Милев, ул. Петко Цонев, ул. Цар Симеон, ул. Христо Ясенов, ул. Цар Борис, ул. Алеко Константинов, ул. Хан Крум, ул. Цар Калоян, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапното изключване на отделни улици,така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин Камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, електрозахранени от ТП 10.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Пчелник, община Долни чифлик. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.