Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 18 юни, ще са следните места:

Варна

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Бриз, м-ст Бриз-Юг, м-ст Акчелар, м-ст Свети Никола, ул. Д-р Георги Добрев и ул. Сирма Войвода, електрозахранени от ТП 1830.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Св. Св. Константин и Елена, електрозахранени от ТП 1613 и ТП 1614.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Кантара.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Сотира, м-ст Кемер Дере, м-ст Планова, м-ст Изгрев.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - част от: м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Голяма могила и м-ст Коджа тепе, електрозахранени от ТП 2005.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Горна трака, ул. Весела Василева, ул. Володя Вълчев, ул. Драган Данаилов, ул. 3-та, ул. 4-та, ул. 6-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, ул. 11-та и ул. 12-та, електрозахранени от ТП 1921, ТП 887, ТП 1722 и ТП 1901.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - карето, заключено между бул. Владислав Варненчик, ул. Патриарх Евтимий, ул. Кракра, бул. Васил Левски, електрозахранени от ТП 274 и ТП 283.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - кв. Чайка бл. 51, бл. 52, бл. 53, електрозахранени от ТП 219.

Област Варна

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Любен Каравелово, община Аксаково.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Зорница, община Аксаково.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Водица, община Аксаково.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Засмяно, община Аксаково.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Ветрино - клиентите, електрозахранени от ТП Веро, ТП Кариера, ТП Глобул и ТП МВР.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Езерово, община Белослав - ул. Васил Левски, ул. Добруджа, ул. Клокотница, ул. Марцияна, ул. Победа, ул. Светлина, ул. Цар Самуил, ул. Черно море, местност Лозята и местност Пътека тала, електрозахранени от ТП 5.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Белоградец, община Ветрино - клиентите, електрозахранени от ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Брестак, община Вълчи дол – клиентите, електрозахранени от МТП 6, ТП 11, ТП 20 и ТП 10.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Аврен – ТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Синдел, община Аврен – ТП 3, ТП 4.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница, община Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – кв. Повеляново, бул. Съединение бл.1, бл.2 и бл.3, ул. Витиня, ул. Добруджа, ул. Дружба, ул. Еделвайс, ул. Люляк, ул. Рила, ул. Хан Крум, ул. Украйна бл.1, бл.2, бл.3, бл.4, бл.5, ул. Славянска № 7, ул. Припек бл.7, бл.8, бл.9, ул. Украйна бл.6, ул. Балкан и ул. Витиня, електрозахранени от ТП 1, ТП 6 и ТП 7 Повеляново.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Венелин, община Долни чифлик – ТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Стефан Шиков, ул. Теменуга и ул. Христо Илиев Коев, електрозахранени от ТП ПС Ерека и МТП 41 Провадия, както и южна промишлена зона, клиентите, електрозахранени от ТП Фабрика, ТП Геобаза, ТП 4 и МТП 5 ЗСК, а също така и Северна промишлена зона, вилна зона Шашкъните, кв. Север – бл.9, бл.5, бл.6, бл.4, бл.7, бл.8, ул. Рашко Блъсков, електрозахранени от ТП 46 и TП 33.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Бозвелийско, община Провадия – ТП 5.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Староселец, община Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Тутраканци, община Провадия – ТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Храброво, община Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.