Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ) съобщи, че е достигнала до ясно научно заключение за ваксината на "АстраЗенека" срещу ковид - че е сигурна и ефективна. ЕАЛ уточни, че проверката по случаите на тромбози, получени след поставянето на тази ваксина, продължава.
Директорът на ЕАЛ Емер Кук поясни, че тежките случаи не са неочаквани, когато милиони биват ваксинирани. Ваксината не е причина за увеличената опасност от тромбози - случаите са малко на брой и редки, но много тежки, добави тя, цитирана от БТА.
Кук поясни, че оценката е според наличните досега доказателства. Не можем да установим ясна връзка между ваксината и тромбозите, добави тя. По нейните думи предстои занапред в листовките на ваксината да се уточнява, че образуването на кръвни съсиреци е сред възможните въздействия от препарата.
Ще извършим допълнително разследване на случаите на тромбоза. Досега в ЕС с тази ваксина са имунизирани 7 млн. души, както и 11 млн. във Великобритания, допълни Кук.
Отговорът на някои въпроси остава несигурен. Засега няма достатъчно данни за установяване дали ваксината е причина за предизвикване на тромбоцинтопения и мозъчни тромбози, добави председателят на провяраващата комисия към ЕАЛ Сабине Щраус.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.