ЕНЕРГО-ПРО Продажби публикува на своята интернет страница типовия договор, който е необходимо да сключат небитовите клиенти на компанията, които не са избрали доставчик на електроенергия на свободен пазар от 1 октомври 2020 г.

Образецът на типов договор беше утвърден от КЕВР и ще се прилага през деветмесечния преходен период от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г., който законодателят предвиди, за да улесни бизнес клиентите при преминаването от регулиран към свободен пазар.

Доставката на електроенергия за клиентите до излизането им на свободния пазар ще бъде поета през преходния период от досегашния им доставчик в качеството му на търговец на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, като е възможна промяна в датите на фактуриране на тези клиенти.

На интернет адрес https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-svoboden-pazar/dostavka-na-elektricheska-energija-na-nebitovi-klienti-sled-01-10-2020-g е публикувана информация за доставката при условията на типов договор, както и цените и тарифните планове, валидни за типовите договори, като средната предлагана цена е под средната цена за бизнес клиентите на регулиран пазар до момента.

Клиентите от бизнес сектора, които съгласно промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от 26 юни 2020 г. са задължени да излязат на свободния пазар на електроенергия, могат след 01.10.2020 г. да заявят получаването на попълнен с данните им типов договор на и-мейла на ЕНЕРГО-ПРО Продажби service@energo-pro.bg или да поискат типовия договор в удобен за тях Център за обслужване на клиенти на следните адреси: https://energo-pro.bg/bg/kontakti.

Екипът на ЕНЕРГО-ПРО Продажби остава на разположение на денонощния телефон 0700 800 61 и имейл service@energo-pro.bg за уточняващи въпроси, свързани с типовите договори. Компанията има дългогодишен опит, доказана експертиза и е утвърден надежден партньор, който се стреми да информира навреме своите клиенти за всички новости в процеса на либерализация на пазара на електроенергия.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.