С резолюция, която беше приета с огромно мнозинство, Европейският парламент се обяви за въвеждане на времеви стандарт от 1 минута за обработка на камионите по вътрешноевропейските граници и призова за приемане на България и Румъния в Шенген и по суша не по-късно от средата на 2024 г.

„Позицията на ЕП проправя път за решение на проблема с километричните опашки по границите. Днес Европейският парламент ясно показа, че е на страната на шофьорите, настоявайки за облекчени проверки на тежкотоварните превозни средства по ГКПП. Същевременно с резолюцията колегите потвърдиха категоричната си подкрепа за пълноправното ни членство в Шенгенското пространство. То ще реши генерално въпроса с продължителната обработка на документите при граничния контрол“, коментира българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, който работи като докладчик по досието.

„Резолюцията е в отговор на петицията, която колегата Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) внесе с искане за норматив от средно 1 минута за обработка на камионите по вътрешните граници на ЕС“, припомни Радев. Той допълни, че в работата по текста е участвал и Ангел Джамбазки (ЕКР/ВМРО). „Крайният резултат доказа, че България има силен екип в Брюксел, защото за пореден път успяваме да се обединим около националните каузи и да ги защитим успешно. Вярвам, че с общи усилия можем да доведем до победен край не само битката в защита на интересите на шофьорите, но и за сухопътния Шенген“, заяви още Емил Радев след гласуването на резолюцията. С нея ЕП отново се застъпва за пълноправното ни членство в Шенгенското пространство, като „настоятелно призовава белгийското председателство и всички членове на Съвета да приемат възможно най-бързо и не по-късно от средата на 2024 г. решение относно пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Румъния и България“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.