За всички назначения аз съм отговорен, обяви на брифинг в парламента министърът на околната среда и водите Емил Димитров – Ревизоро. Той бе категоричен, че заместникът му Красимир Живков не е оказвал натиск за назначения или уволнения.

„Не е идвал при мен за уволнения или назначения. Нито той, нито другият ми заместник“, коментира екоминистърът, по повод задържането на Красимир Живков.

Според “Днес плюс”, Димитров потвърди, че прокуратурата е иззела и неговия компютър, за да се проследят масиви с данни относно разследването срещу заместник-министър Красимир Живков.
„Хората са в коридорите и чакат да ги арестуват, никой не иска да подписва. Елате и говорете с тях“, обърна се към медиите Емил Димитров. Министърът не е обсъждал задържането на заместника си с премиера, както и кой ще го замести.

„Разговорите са били за това какви мерки ще предприемем с вноса на отпадъците, след като свърши коронавируса. Ограничихме три циментови завода, но на пристанището получателите може да се опитат с анекс да внесат нещо допълнително, което може да отиде в някои от нашите сметища, регионални депа. Като ги внесат и не могат да ги реализират, ги хвърлят по деретата“, предупреди министър Димитров.
За да затруднят този процес и да стеснят вноса на отпадъци, в екоминистерството са променили една наредба и фирмите три дни по-рано следва да информират какво получават като отпадъци.
„Създадохме екип, който да отиде на границата, ако имаме съмнение за някой камион. Върнахме два камиона“, похвали се Емил Димитров. Той потвърди, че в Пловдив, Плевен и Монтана са площадките, от които са взети проби на налични складирани отпадъци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.