Ученици от IXа клас на СУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик работиха по литературен проект за изработка на електронна книга „Христо Ботев – героят на Българското възраждане“ с ръководител г-жа Красимира Иванова, старши учител по български език и литература. Това стана ясно от съобщение, публикувано на официалния сайт на учебното заведение: http://www.sou-dolnichiflik.com/#.

Красимира Иванова заяви, че причината децата да работят по тази тема са заложените в учебния план тематични часове за поета-революционер. По план въпросните занятия е трябвало да приключат около 2 юни, но епидемиологичната обстановка в страната ги е проточила през времето.

„Идеята беше по време на избираемите учебни часове да се изработи книга за Ботев. Понеже обучението се извършваше онлайн, реших тази година книгата да бъде електронна, а учениците откликнаха с изключителен ентусиазъм“, заяви Иванова пред .„ВАРНА новини“.

Деветокласниците са си поставили за цел да се доближат колкото се може по-близо до образа на възрожденска книга.

„Проектът беше моя идея. Включих се в апела на Министерството на образованието и науката за работа по повече проектни дейности в електронна среда. Набелязах задачите, етапите и целта на проекта. Последва работата на учениците. Те трябваше да намерят необходимата информация. Имаше отговорности и срокове, а по отделните рубрики работиха различни деца. Накрая с помощта на учителките по информационни технологии Галина Златинова и Мария Василева получихме крайния резултат.

Умишлено оставих няколко правописни и пунктуационни грешки по слайдовете, за да личи, че книгата е ученическо дело“, каза още Иванова.

По нейни думи Христо Ботев е една от любимите теми на учениците, защото им е едновременно позната и достатъчно достъпна. Учителката изтъкна, че деветокласничката Даниела Иванова, която изпълнява акапелно „На прощаване“, в раздела „Ученическо творчество“, е доказала своя музикален талант в редица конкурси. Според нея всеки випуск в гимназията има и по един талантлив художник.

Тя добави, че проект за изработване на книга е заложен в учебния план ежегодно, а учениците приемат задачата изключително радушно, защото по този начин часовете минават по-забавно.

Преподавателката вярва, че в наши дни учениците са носители на възрожденския дух:

„Има много качествени деца, които трябва да съхраняваме. Този клас е един от тези деца будители. Те са изключително активни, работят и по други проекти, в това число и етнографски като съхраняването на българската национална носия в района. В нашия район (Еркеч и Голица) има съхранена фолклористика, която те изследват с огромен интерес“.

Книгата може да бъде изтеглена безплатно от официалния сайт на училището.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.